Union of Oromo Evangelical Churches of Europe
SongsSermons GuestbookResourcesLinksContact us

Konfransii 3ffaa TWOWA magaalaa Londonitti

Yeroo sadaffatiif kan adeemsifamu konfransiin afuuraa Tokkummaa Woldootii Oromoo warra Wangeelaa Awuroppaa inni alanaa magaalaa London, Waldaa warra Wongeelaa Londoniin adoolessa 19 -22. 2012 adeemsifama.
Matadureen konfransichaa:
   ” Tokkummaan ergaa koo fiixaan baasaa.” Fil. 2:2 kan jedhudha.
Sagalee waaqayyoon kan tajaajilan:

 • H/W Fiqiruu Anda’aa, dubbataa kabajaa, USA irraa,
 • Luba Dassaleny Mangashaa (Norway),
 • H/W Margaa Nagarii (Germany)

Faarfattootni:

 • Gurmuu faarfattoota Waldaa Oromoo London
 • Gurmuu Faarfattota Waldaa Oromoo Oslo fi kan biroo argamanii akka nu tajaajilan abdii fi gammachuu guutuudhaan ibsina.

Yeroo:

 • Kamisa: saatii 16:00 – 19:00;
 • Jimaata: wd saatii 11:00 – 19:00;
 • Sambata wd saatii 11:00 – 18:00;
 • Dilbata, saatii 13:30 – 18:30

 Bakka:

West Green Baptist Church, West Green Road, London N15 5AF

Geejjiba:

 • Baabura/Rail – Seven Sisters station
 • Otobusii/bus - 41 73 76 123 149 192 230 243 259 279 318 341 349 476 (Lak. 41 balabala waldaa dura darba. Kaan buufata baaburaa ‘Seven Sisters’ irra darbu.)

Gaaffii yoo qabaattaniif:

 • Tel: 07932 646868, 07828878648, O75 3826 3883.

 

 
 

Designed by GOG. Email: camsur2000@yahoo.com