Union of Oromo Evangelical Churches of Europe
Songs SermonsGuestbookResourcesLinksContact us
 

Resouces

 

Rev. Dr. Tasgaraa Hirphoo

Har'a sab-qunnamtiin (mass media ) guddina hawaasa tokko keessatti ga’ee inni qabu ol aanaa ta’uun isaa kan wol nama gaafachiisu miti. Karaa siyaasaa, gamaa dinagdeetiin akkasumas gama hawaasummaatiin mediyaan ga’ee olaanaa qaba. Kallattii tamsaasa wongeelaantiin ammoo mediyaan humna gargaarsa guddaa kennuu danda’udha. Dhimma kana ilaalchisee gaaffii fi deebii goone turre dhageefachuuf yokanis dubbisuuf

kana xuqaa

Barsiisa wangeelaa L. Dr. Tasgaraa Hirphoo audio dhaan qophaa'an isiniif qabannee dhihaatneerra. kutaan kun yeroo dhaa gara yerootti barumsa garagaraatiin kan guutamu si'a ta'u dhageeffattanii akka itti eebbifamtan abdii guddaa qabna. Dhaggeefachuuf

as xuqaa ...

Gudina Tumsa

Gudina Tumsa, general secretary of the Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY) from 1966 to 1979, was a recent martyr in the history of the Christian church. He believed in the liberating power of the gospel, preached it from the pulpit, witnessed to it in the assemblies of the churches, and challenged the international community to respond to the need of his church. His contemporary, Rev. Dr. Tasgara Hirpho chronicles the extra ordinary life and legacy of the late Rev. Gudina Tumsa.

Read more

 

 
 
 
greitas kreditas
greitas kreditas
 

Designed by GOG. Email: camsur2000@yahoo.com